Utbildning

Certasecs erfarna konsulter erbjuder utbildningar och kompetenshöjande kurser inom våra kärnområden såsom säkerhet, IT-säkerhet, kris- och riskhantering samt mentorskap för individer i ledande befattningen för verksamheter i hela Sverige.

Utbildningarna skräddarsys efter kundens önskemål. Det kan handla om kurser i SUA, föreläsningar för att öka säkerhetsmedvetenhet på arbetsplatsen eller interaktiva utbildningar och mentorskap.

Certasecs grundare Anders Skaar och Thomas Kårgren har tillsammans 40 års erfarenhet som rådgivare och konsulter med löpande säkerhetsarbete hos uppdragsgivare som Försvarsmakten och Polisen. Med värdefullt kunnande om branschen har de förmågan att stödja verksamheter genom vägledning och kompetensutveckla utbildningar.