Säkerhetsskydd

Certasec erbjuder tjänster inom säkerhetsskydd. Av säkerhetsskyddslagen (1996:627) framgår:

I verksamheter där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.”

Vi kan hjälpa er organisation genom att utarbeta nödvändig dokumentation och rutiner för säkerhetsskyddet. Vi tillhandahålla också stöd till registerkontroller likväl som hantering av SUA-processer.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er verksamhet.