Rådgivning

Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi bistå med kunskap vid alla typer av företeelser kopplade till säkerhetsfrågor i en verksamhet.

Vi skräddarsyr våra tjänster efter kundens behov och tillhandahåller allt från utbildningar i krishantering, rådgivning gällande informationssäkerhet, IT-säkerhet, hot-, risk- och sårbarhetsanalyser samt hantering av säkerhetsincidenter.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er verksamhet.