Konceptbaserad utredning

Certasec kan hjälpa ert företag att realisera nya koncept och pröva dess faktiska potential.

Genom att testa idén i olika scenarios kan vi på ett konkret sätt bevisa vilka möjligheter och reella hot konceptet står inför. Vi kan sedan utifrån resultaten hjälpa företaget att utveckla sitt koncept genom att ta fram nya metoder och lösningar för att förbättra utförandet och motverka de hot och risker som finns.

Har er verksamhet ett koncept ni vill testa, kontakta oss för mer information.