IT-säkerhet

Certasec tillhandahåller djupgående expertis inom IT- säkerhet och skräddarsyr lösningar efter verksamheters särskilda IT-säkerhetsbehov.

Vi hanterar IT-säkerhetsproblem i specifika system, genomför uppgraderingar och förbättringar samt löser incidenter utifrån best practice. Tack vare vår breda kompetens och långa erfarenhet av IT-säkerhetsfrågor kan vi stödja er verksamhet i säkerhetsarbetet samt hitta lösningar som är framtagna med era behov i åtanke.

IT-säkerhetstjänsterna ingår även i Informationssäkerhetsarbetet.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er verksamhet.