Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är omfattande och täcker all hantering och skydd av information. Certasec kan stödja er organisation avseende säkerhetsarbete, det vill säga från kravställning till implementering av krav i ett IT-system i en verksamhet.

Vi tillhandahåller en metod för att genomföra analyser på system, anläggningar, verksamheter och processer. Utifrån informationssäkerhetsmodellen Med hjälp av Informationssäkerhetsmodellen (ISM) genomför vi exempelvis en kravställning av IT-system och hot- och riskanalyser på verksamheter.

Målsättning är att ta fram säkerhetskrav som ska implementeras i IT-system. Vår uppgift löper genom hela arbetet – från framtagning av kraven, hantering och implementering av dem och slutligen att få programvaran auktoriserad och systemet godkänt för drift.