Incidenthantering

För smidig och snabb incidenthantering krävs rätt kompetens. Med ett brett kontaktnät av experter med olika kompetens kan Certasec bistå verksamheter med rätt kunskap och erfarenhet när larmet går.

Vi hjälper företag att etablera ramverk för hantering av incidenter. Tjänsterna är skräddarsydda efter kundens behov och kan innefatta allt från framtagning av organisatoriska strukturer och metoder för rapporteringsvägar till clean up och hantering av direkta incidenter.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er verksamhet.