Certasec Riskanalys-program

Certasec erbjuder ett egenutvecklat verktyg för kvalitativ framtagning av hot-, risk- och sårbarhetsanalyser. Analysverktyget bygger på en omfattande erfarenhetsgrund av riskanalys inom olika områden och stödjer alla former av scenariobaserad riskanalys.

Verktyget är dynamiskt byggt och kan lätt anpassas till olika verksamheters tillämpning av hot- risk och sårbarhetsanalysframtagning. Gränssnittet är intuitivt och den som har arbetat med informationssäkerhet tidigare har lätt att känna igen sig i det.

Certasec HRS-verktyg

Certasecs verktyg har bland annat följande egenskaper:

  1. Variabel riskmatris där sannolikhet och konsekvens enskilt kan varieras i tio nivåer (exempelvis 3×3, 4×4, 10×3)
  2. Stöd för hanteringar och visning av bilder kopplade till enskilda scenarier. Mycket användbart exempelvis i samband med analyser av ett skalskydd där befintliga brister fotodokumenteras.
  3. Intuitivt gränssnitt. De personer som tidigare har drivit egna scenariobaserade analyser behöver sällan genomgå någon utbildning för att hantera verktyget.
  4. Stöd för rapportgenerering i Word, Excel och i web-format (HTML).