Om oss

Certasec är ett specialiserat företag som erbjuder tjänster inom säkerhet, IT-säkerhet och riskhantering. Hos oss finns en bred och djup kompetens om säkerhetsfrågor och förmåga att utföra kvalitativa hot-, risk- och sårbarhetsanalyser.

Vi skräddarsyr våra tjänster efter kundens behov och tillhandahåller rådgivning såväl som helhetslösningar i allt från mentorskap och utbildningar till expertis inom avancerad informationssäkerhet.

Certasecs grundare Anders Skaar och Thomas Kårgren har tillsammans 40 års erfarenhet som rådgivare och konsulter och utför löpande säkerhetsarbete hos uppdragsgivare som Försvarsmakten och Polisen.

ANDERS SKAAR

Anders Skaar är rådgivare och seniorkonsult med 20 års erfarenhet av kvalificerat informationssäkerhetsarbete, framför allt med framtagning av säkerhetskrav, policys, regelverk och genomförande av hot- och riskanalyser liksom tekniska utredningar för både myndigheter och företag. Anders har särskild expertkompetens inom säkerhetsarkitektur och -design, kravställning, utveckling av tekniska säkerhetslösningar och framtagning av säkerhetsmålsättningar.

THOMAS KÅRGREN

Thomas Kårgren är rådgivare och seniorkonsult med inriktning mot kvalificerade riskbedömningar. Thomas har 20 års erfarenhet från kvalificerat informationssäkerhetsarbete som spänner över flera områden såsom informationssäkerhet, IT-säkerhet, systemsäkerhet, säkerhetsskydd, annan fysisk säkerhet och SCADA-säkerhet. Thomas engageras återkommande som föreläsare om hot-, risk- och sårbarhetsanalyser för säkerhetschefer och motsvarande i statlig verksamhet och näringslivet.

VÅRA PARTNERS

Certasecs grundare har ett stort kontaktnät av specialister från branschen som:

– HexBit
– Secorum
– Combitech